Nejčastější otázky a odpovědi - slovník pojmů - aukcentre

Přejít na obsah

FAQ

OTÁZKY A ODPOVĚDI

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Slovník pojmů
Vysvětlení některých informací ohledně e-aukce

Co mi přinese účast v e-aukci na energie?
 • Touto cestou si snížíte své ceny elektřiny a zemního plynu na nejnižší možné v dané chvíli na trhu. U chráníte se nekalým praktikám některých nepoctivých prodejců. Zajistíme dohled nad vašimi nově vznikajícími smlouvami.

Kolik mě bude účast v e-aukci na energie stát?
 • Celý projekt je hrazen z aukčních poplatků, hrazených vítězným dodavatelem vzešlým z e-aukce. Pro vás, stejně jako pro město, je tato služba zcela zdarma.

Vyplatí se mi to, ušetřím tolik, aby stálo za to měnit dodavatele?
 • Rozhodující je odpověď na otázku, zdali chcete snížit své výdaje či nikoli. Pokud ano, vyplatí se to. Rozhodně není co ztratit. Nemusíte běhat po úřadech, vaše práce končí předáním podkladů. Každopádně, projekt je plně dobrovolný.

Kolik domácnosti se musí do aukce přihlásit, aby se dosáhlo očekávaného snížení cen?
 • Čím větší bude počet domácnosti/ firem ( objem poptávané energie), tím nižší ceny je možné dosáhnout.

Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli?
 • Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-aukci byla vyšší, než je ceníková cena klienta u stávajícího dodavatele v době konání aukce, klient není povinen uzavřít smlouvu s novým ( vítězným ) dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé. Běžně však v elektronických aukcích na dodávky komodit elektřina a zemní plyn dosahujeme úspor v rozmezí 10-20%. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti neušetřily.

V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů?
 • Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží  na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně bývá výpovědní lhůta 3.měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém případě, když bude výpověď podána do konce června, může dodávka od nového dodavatele na základě nové smlouvy začít od října.

Bude mít vedení města nějaký prospěch z této akce?
 • Tím, že vedení města poskytlo možnost výběrového řízení na dodavatele energií pro své obyvatele, případně pro místní podnikatele, nezískává žádné výhody. Město za službu nic neplatí. Město díky této službě může získat přízeň svých občanů.

Pokud má obyvatel města více míst odběru ( například 2 ve městě a 1 v přilehlé obci), bude aukce zahrnovat všechna ta to místa odběru?
 • Záleží na jeho vůli. Může do aukce dát obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e-aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory.

Jaké podklady je třeba eCENTRE ze strany občanů předat?
 • Kopii smlouvy, včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek ( Elektřina / Zemní plyn)
 • Kopie ročního vyúčtování ( Elektřina / Zemní plyn)
 • Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem

Mohou se obyvatelé účastnit e-aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do 4/2016?
 • Ano mohou. Pravidlem však je, že klientovo odběrné místo, například se stávající smlouvou o dodávkách elektřiny s platností do 30.4.2016, bude do aukce zařazeno ve chvíli, kdy doba mezi konáním elektronické aukce a termínem možného zahájení odběru elektřiny bude kratší, než 12. měsíců. Termín aukce k tomuto odběrnému místu tedy proběhne nejdříve v květnu 2015. V soutěži je k tomuto odběrnému místu informace, že možný začátek dodávky elektřiny je od 1.5.2016. Smlouva je uzavřena ve standardním režimu po aukci v červnu 2015, termín zahájení dodávek je od 1.5.2016. Termín ukončení dodávek 30.4.2018, tj. na 24.měsíců.
Kde mohou obyvatele zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to není z jejich smlouvy zcela zjevné?
 • Tuto informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel, nejčastěji na zákaznické lince.

TIP

Pokud smlouvu nemůžete najít, tak kontaktujte svého stávajícího dodavatele na jeho zákaznické lince, nebo emailem a poproste ho o zaslání opisu smlouvy o sdružených dodávkách dané komodity. A nechte si potvrdit datum, kdy vám byli zahájeny dodávky, nejlépe písemně.

Může se stát a stává se, že vám dodavatel napoprvé nevyhoví, někdy i napodruhé, či vůbec. Tak jim napište, že pokud vám nevyhoví, obrátíte se na ERÚ ( Energetický regulační úřad ) a pokud i to nezabere, tak se obraťte přímo na ERÚ a ti vám vyhoví a zatlačí na dodavatele.


Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané krom snížení ceny ještě získají?
 • Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také 100% admimnistrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během aukčního kola své ceny.

Máte v plánu řešit takto i další služby, třeba telekomunikace?
 • Ano, máme. V případě zájmu občanů jsme schopni uspořádat e-aukci i na tuto komoditu.

Mohou se aukce účastnit i obyvatelé jiných měst a obcí?
 • Ano, elektronická aukce je otevřena i dalším  městům, obcím i jednotlivcům po celé České republice a na Slovensku.

Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského páru, může smlouvu s námi podepsat člen druhý, nebo je nutno, aby smlouvu podepsal ten, na jehož jméno je stávající smlouva?
 • Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodavatelem, před kterým vás budeme zastupovat, je nutno, aby smlouvu s námi podepsal ten člen rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím dodavatelem.

Kdy se bude konat e-aukce?
 • E-aukce pořádáme každý měsíc. Pokud dodáte požadované podklady v lednu 2015, budete zařazeni do aukce v únoru 2015l. Sdružujeme zájemce z měst napříč celou republikou, abychom dali dohromady co největší objem energií a dodavatelé tak mohli nabídnout o to nižší ceny.

Co bude po e-aukci?
 • Jakmile proběhne e-aukce, budete informování o výsledku. Pokud získáte v e-aukci ceny nižší, bude vám předložena smlouva s vítězným dodavatelem. Spolu se smlouvou podepíšete i plnou moc k výpovědi staré smlouvy. Máte tak zajištěn kompletní administrativní servis.

Na jak dlouho jsou nové smlouvy podepisovány?
 • Nové smlouvy jsou nastaveny na dobu dvou let u občanů, u podnikatelů na dobu 1.nebo dvou let bez automatické prologance. Po této době se můžete buď opět rozhodnout pro e-aukci , nebo zvolit cestu svého výběru, nebo zůstat u stávajícího dodavatele. Ceny v nových smlouvách jsou na zmíněné období zafixovány.

Není pro mě tento projekt riskantní, když neznám výsledky?
 • Touto cestou nakupuje energie mnoho měst a obcí. Je to velice dynamický a férový způsob výběru dodavatele. Dodavatelé spolu v jedné chvíli mohou bojovat a snižovat tak vaše ceny. Bezesporu je tato cesta bezpečnější, než výběr dodavatele mezi dveřmi, kdy nemáte vlastně vůbec jistotu, jestli nabízené ceny jsou opravdu tak výhodné, ani zdali smlouva neskrývá nějakou právní kličku. Pokud se domácnost rozhodne šetřit a chce změnit dodavatele, je cesta e-aukce vhodný způsob.

Co když se mi sníží cena za elektřinu, nebo plyn a dodavatel se mi "pomstí"  zvýšením ceny za distribuci?
 • Cenu za distribuci je schopen ovlivnit pouze státní Energetický regulační úřad. Tato cena se vyhlašuje vždy na rok dopředu a její výši nemůže nikdo jiný ovlivnit, je pro všechny občany stejná.


MÁTE DOTAZ !!!
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0



Spřátelené weby
NECHTE SE KONTAKTOVAT
LICIT a produkty eCENTRE
Garantem a poskytovatelem služby je společnost eCENTRE, a.s.
Nacházíte  se na webové stránce obchodního týmu partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s.
Návrat na obsah